AVAINHENKILÖLLE henkilökohtaista valmennusta.  
 

Valmennuksen tavoitteet määritellään organisaation tavoitteiden / oman vastuualueen tavoitteiden pohjalta. Valmennuksessa käsiteltävät asiat voivat olla sekä (liike)toiminnan kehittämiseen liittyviä, että omaan kehittymiseen liittyviä.

Valmennustapaamisissa  työskentelytapana on pääsääntöisesti sparraava, ohjaava ja kannustava vuorovaikutteinen keskustelu.

Tapaaminen on onnistunut kun siinä syntyy oivalluksia ajattelu- tai toimintatapojen muuttamiseksi, avautuu uusia näkökulmia tai löytyy keinoja tavoitteiden saavuttamiseen ja onnistumisten kokemiseen.

 
AVAINRYHMÄLLE kehitysprosessi.  
 
Valmennuksen tavoitteet määritellään organisaation/ryhmän tavoitteiden pohjalta.
Ryhmän valmennus koostuu ryhmän yhteisistä työpajoista joissa esimerkiksi
- kehitetään toimintatapoja ja prosesseja
kehitetään ryhmän avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta
sekä mahdollisesta ryhmän jäsenten henkilökohtaisesta valmennuksesta.
 


Yhdessä ajattelua
Oivalluksia
Muutoksen hallintaa
 
I.Reinilä Ky | Kadetintie 7 A 7 00330 Hki | 0500-605988 | valmennus(at)reinila.com